Департамент екології та охорони природних ресурсів

 

м. Суми, майдан Незалежності, 2, 40030
Приймальня (0542) 62-97-99; 
Управління екологічної безпеки та дозвільної системи (факс) (0542) 63-28-39;
Управління природних ресурсів та заповідної справи (факс) (0542) 63-28-29

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Екологічний бюлетень

 Оновлено 21.10.2019

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІII квартал 2019 року

 Стан атмосферного повітря 

(за інформацією Сумського обласного центру з гідрометеорології).

Розташування стаціонарної мережі спостережень гідрометеорологічної станції на території області:

  • моніторингові спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Суми проводились на трьох стаціонарних постах:

ПСЗ № 3 - м. Суми вул. Сумсько-Київських дивізій, 26;

ПСЗ № 4 - м. Суми вул. Харківська, 125;

ПСЗ № 5 - м. Суми вул. Металургів, 2.

  • метеостанції:

Дружба   –   м. Дружба, Ямпільського р-ну, вул. Тельмана, 22;

Глухів     –   м. Глухів, вул. Хреннікова, 2;

Конотоп  –   м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 104;

Ромни     –    м. Ромни, вул. Щорса, 93;

Лебедин  –   м. Лебедин,  вул. Грушева, 5;

Авіаметстанція Суми – м. Суми, вул. Кірова, 168.

Спостереження за вмістом пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, аміаку, формальдегіду проводились щоденно на 3-х стаціонарних  постах.

За вересень відібрано1300 проб атмосферного повітря.

Середньомісячні концентрації по місту перевищували санітарні норми в атмосферному повітрі по пилу в 2,2 рази, діоксиду азоту в 1,5 рази, формальдегіду 1,2 рази. Інші інгредієнти, що визначались, нижче санітарних норм.

У вересні на ПСЗ № 5 (вул. Металургів) середньомісячний вміст по пилу перевищував рівень ГДК в 2,8 рази, діоксиду азоту в 1,9 рази, формальдегіду в 1,2 рази.

Перевищення максимально разової концентрації в 1,1 рази зафіксовано по діоксиду азоту 2 вересня о 19 годині при штилі на ПСЗ № 5 (вул. Металургів).

У звітному місяці зафіксовано 21 випадок перевищення максимально разової концентрації по пилу. На ПСЗ № 4 (вул. Харківська) - 8 випадків,   перевищення склали від 1,2 до 1,8 рази. Найвища концентрація була виявлена  6 вересня о 19 годині при  штилі. На ПСЗ № 5 (вул. Металургів) - 13 випадків,  перевищення склали від 1,2 до 1,6 рази. Найвища концентрація була виявлена  26 вересня о 19 годині при штилі.

У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря міста по пилу, діоксиду сірки збільшилося, оксиду вуглецю, діокиду азоту, оксиду азоту, аміаку, формальдегіду зменшилося.

Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного повітря у вересні не спостерігалось.

Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря щоденно проводила авіаметеорологічна станція Суми. Радіаційний фон у вересні по м. Суми складав 12-13 мкР/год і не перевищував допустимих значень.

Стан водних ресурсів

(за даними лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сумської гідрогеолого-меліоративної  партії Сумського обласного управління водних ресурсів)

У 2019 році РОВР у Сумській області виконує транскордонний моніторинг відповідно до наказу Держводагентства від 18.01.2019 № 30 «Про затвердження програми моніторингу вод» та «Програми державного моніторингу вод в частині проведення спостережень на транскордонних  ділянках водотоків».

Протягом III кварталу 2019 року представниками  лабораторії відібрано та проаналізовано 6 проб води з 6 відкритих  транскордонних поверхневих водойм.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р нормативи ДСанПіН № 46308 для  поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та  культурно-побутового водокористування 01.01.2017 року втратили чинність. Гідрохімічні дослідження при здійсненні моніторингу поверхневих вод проводились відповідно нормованих значень гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, наведених згідно «Обобщенного перечня предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных  уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных  водоемов, утвержденого Минрыбхозом СССР 09.08.1990»; нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту), затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.08.2012 за № 1369/21681.

Басейн річки Ворскла

Аналіз стану вод річок Ворскла та Ворсклиця свідчить, що всі показники знаходились в межах ГДК, перевищення зафіксовано тільки по залізу загальному  – 2,0 ГДК в створі р. Ворскла (с. Козинка). Кисневий режим річки Ворскла у вересні 2019 року був задовільний, вміст розчиненого кисню 6,88 мгО2/дм3, річки Ворсклиця – 7,04 мгО2/дм3.

 Басейн річки Псел

Річка Псел (с. Миропілля) - у вересні в створі річки всі показники знаходились у межах ГДК. Кисневий режим річки в створі задовільний, вміст розчиненого кисню 8,32 мгО2/дм3.

 

Басейн річки Десна

Річка Бобрик (притока р. Десна 1 порядку) - дослідження проводились у вересні у створі нижче м. С-Буда (с. Зерново)перевищення ГДК зафіксовані по   БСК5 – 1,8 ГДК, залізу загальному – 9,2 ГДК, фосфатам – 2,1 ГДК, марганцю – 8,0 ГДК. Вміст розчиненого кисню задовільний – 5,8 мгО2/дм3.

Річка Сейм (притока р. Десна 1 порядку) – контроль проводився у вересні у створі с. Тьоткіно, всі проконтрольовані показники знаходились в межах ГДК, перевищення зафіксовано тільки по залізу загальному  – 1,9 ГДК. Кисневий режим річки у створі задовільний, вміст розчиненого кисню  5,0 мгО2/дм3.

Річка Клевень (притока р. Десна 2 порядку) – у створі спостереження вміст основних хімічних показників у вересні залишається у межах ГДК, перевищення зафіксовано тільки по марганцю– 1,2 ГДК та залізу загальному  –     1,7 ГДК. Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню -  5,0 мгО2/дм3.

         (за даними відділу інструментально – лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Сумській області)

За III квартал 2019 року відібрано і проаналізовано 64 проби води, в яких виконано 902 визначення. Проконтрольовано 18 водних об'єктів, в яких відібрано 42 проби поверхневої води та виконано 630 визначень. Проаналізовано 8 проб підземної води (із спостережувальних свердловин), в яких виконано 74 визначення. 

   Лабораторний контроль ґрунтів 

(за даними відділу інструментально – лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Сумській області)

За звітний період проконтрольовано 15 об’єктів, на яких відібрано 36 проб ґрунту, виконано 232 визначення. На 8 об’єктах встановлено перевищення концентрацій забруднюючих речовин в порівнянні з фоновим вмістом та гранично допустимою концентрацією.


 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІII квартал 2019 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІI квартал 2019 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за І квартал 2019 року 


 

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІV квартал 2018 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІІІ квартал 2018 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІІ квартал 2018 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за І квартал 2018 року


Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІV квартал 2017 року

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІII квартал 2017 року

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІI квартал 2017 року

 Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за І квартал 2017 року

 Прогноз водопілля на р. Десна і Сейм у 2017 році

Огляд гідрологічного режиму водних об’єктів Сумської області у весняний період 2017 року за даними Сумського обласного  центру з гідрометеорології


Гідрометорологічні умови, що склалися в басейнах річок Сумської області та можливий режим водних обєктів у весняний період 2016 р. за даними Сумського обласного центру з гідрометеорології

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Суми у 2015-2016 роках (за даними Сумського центру з гідрометеорології)

__________________________________

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за І квартал 2016 року

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІІ квартал 2016 року   

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІІI квартал 2016 року   

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за 2016 рік                

 * * *

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за І квартал 2015 року                        

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІI квартал 2015 року

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за ІІІ квартал 2015 року

Аналітична довідка про результати моніторингових спостережень за 2015 рік