Департамент захисту довкілля та енергетики  Сумської обласної державної адміністрації

м. Суми, майдан Незалежності, 2, 40030 

Приймальня: (0542) 70-09-55;

Управління дозвільної системи та регулювання природоохоронної діяльності: (0542) 70-09-56;

Управління енергетики та заповідної справи: (0542) 70-09-51.

Номери «гарячих ліній»:

+380996467859 – з питань захисту довкілля;

+380688776092 – з питань енергетики.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; 
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Не є правонаступником Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.

Стратегічна екологічна оцінка

Оновлено 19.11.2022

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції Директиви ЄС зі стратегічної екологічної оцінки Верховною Радою України 20 березня 2018 року ухвалено Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», який введений в дію з 12 жовтня 2018 року.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження документа державного планування (ст. 1 Закону).

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров’я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці документів державного планування. Процедура СЕО здійснюється згідно встановлених Законом вимог з урахуванням положень Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.

З метою забезпечення ефективної реалізації процедур екологічної  оцінки в області Департаментом захисту довкілля Сумської обласної державної адміністрації та Державною екологічною інспекцією у Сумській області 30 жовтня 2020 року проведена спільна нарада на тему «Практичні аспекти реалізації процедур стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля». У зв’язку з карантином нарада проведена в режимі відеоконференції.

Схема здійснення СЕО

Для проведення передбачених Законом консультацій з Департаментом захисту довкілля та енергетики  Сумської обласної державної адміністрації Замовник (орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або інший визначений законодавством замовник документів державного планування):

1. Надає Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді), складену відповідно до вимог частини третьої статті 10 Закону.

2. Отримує письмові зауваження та пропозиції протягом 15 календарних днів з дня отримання Департаментом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Відповідно до частини шостої статті 10 Закону за відсутності письмових зауважень та пропозицій протягом встановленого строку Замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про СЕО.

3. Надає на паперових носіях та в електронному вигляді:

3.1. Проект документу державного планування та звіт про СЕО (згідно вимог частини другої статті 11 Закону), складені з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій Департаменту до Заяви про визначення обсягу СЕО та результатів її громадського обговорення.

3.2. Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про СЕО.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону у складі містобудівної документації звітом про СЕО є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої зазначеної статті.

4. Отримує зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про СЕО протягом 30 календарних днів з дня отримання Департаментом вказаних документів.

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону у разі неподання таких зауважень та  пропозицій протягом встановленого строку, вважається, що вони відсутні.

До уваги замовників стратегічної екологічної оцінки та виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку

До уваги замовників та розробників містобудівної документації

Затверджено критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про СЕО

Громадське обговорення документів державного планування

Інформація щодо Регіонального плану управління відходами в Сумській області до 2030 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку