Департамент екології та охорони природних ресурсів

 

м. Суми, пл. Незалежності, 2, 40030
Приймальня (0542) 62-97-99; 
Управління екологічної безпеки та дозвільної системи (факс) (0542) 63-28-39;
Управління природних ресурсів та заповідної справи (факс) (0542) 63-28-29

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Положення

Оновлено 01.06.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

13.05.2013  № 180-ОД

(у редакції розпорядження

голови Сумської обласної

державної адміністрації

31.05.2017 №308-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації

 (нова редакція)

 1. Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України. Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) Департаменту визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації, також Департамент підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

2. Департамент утворений шляхом перейменування Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, є правонаступником його прав та обов’язків.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями  голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями керівництва (голови, його першого заступника, заступників), рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням.

4. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

 5. Основними завданнями Департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, містобудування;

здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

інформування населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

1) здійснює в межах своїх повноважень комплексне управління, координує відповідно до чинного законодавства діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сферах, визначених пунктом 4 цього Положення;

2) забезпечує реалізацію Сумською обласною державною адміністрацією повноважень щодо:

видачі документів дозвільного характеру у межах повноважень на: спеціальне водокористування; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

прийняття відповідних рішень щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;

організації і проведення державної екологічної експертизи;

затвердження:

паспортів місць видалення відходів;

реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин до водних об’єктів;

технологічних нормативів використання водних ресурсів;

лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 погодження:

місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників, встановлених підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод;

меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

проектів проведення робіт на землях водного фонду у визначених чинним законодавством випадках;

подань про надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

розміщення підприємств, інших об’єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;

надання лісів у постійне користування;

зміни цільового призначення земельних лісових ділянок;

подання лісовпорядних організацій про виділення особливо захисних лісових ділянок;

рішення про вирубування дерев і чагарників у визначених чинним законодавством випадках;

переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

подання про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

подання про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів;

подання про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань;

діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, що впливає або може впливати на стан і відтворення лісів;

проектів лімітів добування мисливських тварин;

строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

пропускної спроможності мисливських угідь;

проектів організації та розвитку мисливського господарства;

планів санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду;

призначення вибіркових санітарних рубок на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон
національних природних і регіональних ландшафтних парків);

призначення суцільних санітарних рубок на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);

рішення про ліквідацію захаращеності (на територіях природно-заповідного фонду, за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);

проведення хімічного обробітку ґрунту пестицидами на лісових ділянках;

нормативів виділення особливо захисних лісових ділянок;

додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які надано у встановленому порядку відстрочення);

збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

відстрочення термінів на заготівлю та вивезення деревини;

визначення головних і базових наукових організацій та установ, на які покладається ведення державного кадастру тваринного світу і які відповідають за виконання кадастрових робіт за окремими видами (групами видів) тварин;

здійснення організації ведення державного кадастру тваринного світу, координації діяльності, пов’язаної з виконанням кадастрових робіт;

погодження проектів землеустрою відповідно до статей 186, 1861 Земельного кодексу України;

організація роботи з розпорядження землями державної власності, у тому числі:

прийняття, реєстрація клопотань та інших документів з відповідних питань, їх розгляд;

підготовка проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, інших документів з питань розпорядження землями державної власності;

забезпечення передачі у користування на умовах оренди водних об’єктів, у випадках передбачених частиною п’ятою статті 122 Земельного кодексу України, зокрема:

виконання функцій організатора земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди водних об’єктів разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та земельних ділянок водного фонду;

прийняття рішення щодо проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди водних об’єктів разом із земельними ділянками та визначення умов продажу лота;

здійснення інших необхідних дій, як організатора земельних торгів, для підготовки лотів та проведення земельних торгів з продажу права
оренди водних об’єктів разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

здійснення підготовки всіх інших документів, необхідних для передачі у користування на умовах оренди водних об’єктів;

3) узгоджує «Заяву про наміри» для об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

4) опрацьовує матеріали підприємств, організацій, установ на отримання спеціальних дозволів на пошук (розвідку) корисних копалин, спеціальних дозволів на користування надрами;

5) забезпечує підготовку документів, необхідних для встановлення:

повної або часткової заборони застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках;

обмеження щодо використання об’єктів тваринного світу;

6) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

7) здійснює державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

8) забезпечує організацію охорони та відтворення рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;

9) розробляє і подає голові Сумської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

затвердження проектів лімітів використання природних ресурсів місцевого значення;

проектів обласного бюджету, обласних програм соціально-економічного розвитку та регіональних цільових програм, що належать до компетенції Департаменту;

формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики;

10) бере участь у:

розробленні, реалізації та контролі за виконанням державних та місцевих цільових програм раціонального використання і охорони природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та формування екологічної мережі;

забезпеченні виконання регіональних програм, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів області;

розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання природних, вторинних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

розробленні і виконанні регіональних інноваційних програм та середньострокових інноваційних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня;

здійсненні заходів щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання та раціонального використання природних ресурсів;

здійсненні заходів щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання використання природних ресурсів;

обстеженні насаджень на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) з метою призначення в них санітарно-оздоровчих заходів;

обстеженні насаджень щодо призначення лісовідновних рубок;

розробленні проектів кошторису видатків та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

оформленні запитів та підготовці екологічних висновків про виділення коштів з державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів;

11) забезпечує моніторинг споживання природного газу та електричної енергії в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області;

12) здійснює аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії та вживає необхідних заходів щодо його поліпшення, а також координує роботу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії;

13) забезпечує ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць видалення відходів;

14) проводить моніторинг обсягів видобування на території області нафти, газу та газового конденсату і подає його результати голові Сумської обласної державної адміністрації;

15) проводить аналіз ефективності використання корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території області, зокрема, при виробництві продукції та наданні послуг;

16) готує рекомендації підприємствам щодо підвищення ефективності використання надр;

17) вирішує в межах компетенції питання природокористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;

18) веде облік підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування, що належать до сфери управління адміністрації;

19) вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування області та сприяє їх вирішенню;

20) опрацьовує в межах своєї компетенції пропозиції щодо розвитку екологічної мережі області та розширення природно-заповідного фонду;

21) видає довідки (висновки, акти) про відповідність матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання ліцензійним умовам провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у частині дотримання умов охорони навколишнього природного середовища;

22) забезпечує в порядку, визначеному чинним законодавством, підготовку (погодження) проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації щодо розпорядження природними ресурсами, охорони навколишнього природного середовища та з інших питань у межах компетенції;

23) забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

24) забезпечує додержання в Департаменті законодавства про державну таємницю;

25) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

26) готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Департаменту;

27) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

28) вживає заходів, відповідно до законодавства, для забезпечення організації роботи щодо погодження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

29) у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, бере участь:

у підготовці і проведенні організаційних заходів;

у формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання;

у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів
Сумської обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату
Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

30) виконує інші функції у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Департамент має право:

залучати працівників інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації інформацію, документи та інші матеріали, а від Головного управління статистики у Сумській області – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити на розгляд керівництва Сумської обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту;

подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань міжнародних документів та угод у межах компетенції.

7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України .

9. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Сумської обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

10. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

подає у встановленому порядку на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

укладає договори, видає довіреності;

діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів для їх поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту (крім заступників);

погоджує призначення і звільнення з посади начальників структурних підрозділів з питань екології, природних ресурсів районних державних адміністрацій та їх заступників;

контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті;

розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції голові Сумської обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

забезпечує своєчасне і якісне виконання розпоряджень, доручень голови Сумської обласної державної адміністрації;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

проводить особистий прийом громадян згідно з графіком з питань, що належать до компетенції Департаменту, забезпечує організацію
роботи з розгляду звернень громадян, здійснює контроль за розглядом звернень;

вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій (за згодою).

Персональний склад та положення про колегію затверджує голова Сумської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

12. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад таких органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області.

Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом у встановленому законом порядку.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова Сумської обласної державної адміністрації. Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Сумській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

16. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Департаменту, затвердження складу комісії з припинення Департаменту (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) приймає голова Сумської обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

17. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.